Proje Başlama Tarihi Nedir?

16/01/2015 tarihinde alınan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Sahabiye bölgesi Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş ve proje çalışmalarına başlanmıştır.

Proje Hangi Yapıları Kapsamaktadır? 

Tarihi ve koruma altında olan yapılar hariç , eski/yeni tüm yapılar proje kapsamındadır. 

Proje Sınırları Neresi ?

İstasyon caddesinde bulunan Sahabiye Medresesi’nden başlayarak Eski Çevre Yola (Kocasinan Bulvarı) kadar uzanan hattan, eski çevre yol üzerinden başlayıp, Ahmet Paşa caddesi boyunca Sahabiye Medresesi’ne kadar gelen hattın içerisinde kalan alandır.

Sahabiye Bölgesi Neden 
Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edildi ?

Yapıların büyük bir kısmının eski ve depreme dayanıksız olması, sokakların dar, yeşil alan, otopark ve sosyal alanların yetersiz olması, zamanla oluşan altyapı sorunları, alandaki metruk yapıların suç işlemeye meyilli kişilere mekanlar haline gelmesi ve yapılaşma içinde kaybolan tarihi eserlerden dolayı Sahabiye Bölgesi proje alanı olarak ilan edilmiştir.

Kentsel dönüşüm nedir?

Çarpık yerleşim ve riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, kentin eskiyen alanlarının,  afet ve deprem risklerine karşı hızlı bir şekilde, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kentsel planlama ilkelerine uygun olarak yenilenmesi faaliyetleridir.

Kentsel Dönüşüm Alanı İlanından Sonra Gayrimenkul Üzerinde Ne Yapabilirim Ne Yapamam? 

Gayrimenkullerin alım-satımı yapılabilir, kiraya verilebilir. Ancak, tapu tarafından yeni malik belediyeye bildirilecektir. Mülk sahibi gayrimenkulü üzerinde sınırlı ayni hak tesis ettirilemez. (örneğin kat karşılığı inşaat sözleşmesi vb. gibi)

Yeni Yapıların Durumu Nedir ?

Proje bütünlüğü açısından, yeni yapılarda dahil alandaki bütün yapılar proje kapsamındadır.  Ancak, henüz inşaatı devam eden veya  2013 yılı sonrasında yapılmış olan yeni yapıların uzlaşma görüşmeleri, 1.Etapla birlikte yapılacaktır.

Plan Tadilatı, İmar Uygulamaları ve İnşaat Ruhsatı Talebi Yapabilir miyim?

Planlama, parselasyon değişiklikleri ve imar uygulamaları (ifraz, tevhit, ihdas, cins değişikliği) yapılamayacak,  inşaat ruhsatı veya tadilat ruhsatı  bu alanda verilemeyecektir. 

Tespit ve Değerleme Çalışmaları Ne Zaman Başlayacak ?

İlk etap için tespit çalışmaları 5 Şubat 2015 tarihinde başlayacak olup, bu çalışmalar diğer etaplar için sırayla devam edecektir. 

Tespit ve Değerleme Çalışmalarını Kim Yapacak?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi denetiminde, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı personelleri, yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşları ve üniversiteler tarafından yapılacaktır.

Tespit ve Değerleme Çalışmaları Nasıl Yapılacak ?

Parsel ve bina özellikleri belirlenecek, binanın bütün ortak alan, müştemilat (kömürlük, depo, bahçe duvarı, otopark, ağaç, kamelya, kuyu vs.) bilgileri tespit edilecek, malik ve kiracıya ilişkin kimlik ve adres tespiti yapılacaktır. Arsa değerlemeleri yapılarak bölgenin değer haritası çıkarılacaktır. Belirlenen yapı değeri ile arsa payı oranındaki arsa değeri toplanmak suretiyle her bir bağımsız bölümün değeri tespit edilecektir. Ayrıca projenin doğru yönlendirilmesi adına maliklerle bir  anket çalışması da yapılacaktır. 

Eski ve Yeni Yapıların Değer Tespiti Eşit mi Olacaktır ? 

Yapının türü, yaşı, yapım kalitesi, imalat eksiklik veya fazlalıkları ve diğer özellikleri dikkate alınarak değer tespiti yapılacaktır. Dolayısıyla eski yapı ile yeni yapılar eşit değerlenmeyecektir. 

Yapılan Tadilatlar Değerlemede Dikkate Alınacak mı?

Değerleme ekipleri, yapılan bütün yenileme çalışmalarını dikkate alacaktır. Ayrıca bağımsız bölüm içerisindeki fazla imalatlar da belirli bir oranda değere katkı sağlayacaktır.

Projede Vatandaşın Muhatabı Kimdir?

Sahabiye kentsel dönüşüm projesi devlet güvencesi altında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yürütülmektedir. Hangi aşamada olursa olsun muhatabınız müteahhit değil, Kayseri Büyükşehir Belediyesidir.

Gayrimenkulün karşılığında ne verilecektir?

Hak sahiplerinin, konutlarına karşı konut, işyerlerine karşı işyeri verilecektir. Ancak talep edilmesi ve yeni projede yer olması durumunda konuta karşı işyeri veya işyerine karşı konut da verilebilecektir.

Hak sahiplerine bu projeden mi yer verilecek, yoksa başka mahallelerden mi yer verilecektir ? 

Hak sahiplerine projeden ve mümkün olduğu kadar bulunduğu etaptan yer verilecektir. Belediyemizin kesinlikle burada bulunan hak sahiplerini başka bölge veya mahallelere (rezerv alanlara) gönderme şeklinde bir projesi yoktur .

Fiyat farkı verilerek daha büyük bir mülk alınabilir mi?

Projenin uygun olması durumunda, Belediye Meclisimizin belirleyeceği esaslara göre tespit edilen fiyat farkı ödenmek suretiyle belli miktarda daha büyük bir mülk verilebilecektir. 

Hak sahipleri uzlaşma görüşmelerine bizzat kendileri mi gelmek zorundadır?

Hak sahipleri bizzat kendileri veya ellerinde Belediyemizin belirleyeceği vekaletname örnekleri bulunan vekilleri aracılığıyla uzlaşma görüşmelerine katılabilir.

Asgari bağımsız bölüm alanı nedir?

Belediye Meclisinin belirleyeceği, kentsel dönüşüm alanındaki konut, işyeri ve bürolarda kendi türlerine göre en küçük alana sahip olan bağımsız bölümün brüt m2 si, asgari bağımsız bölüm alanıdır. Yeni projeden bağımsız bölüm almak isteyen hak sahiplerinin en az bu alan miktarında tapusunun veya hissesinin olması gerekmektedir. 

Mülkün bütün hissedarları uzlaşma görüşmelerine gelmek zorunda mı ?

Uzlaşma görüşmeleri her bir bağımsız bölüm için yapılacaktır. Bu nedenle tüm hissedarların birlikte hareket etmesi gerekecektir. Ancak bağımsız bölümdeki hisseleri asgari bağımsız bölüm alanından fazla olan hissedarlarla uzlaşma görüşmeleri yapılabilecektir.

Hak sahipleri gayrimenkulünü Belediyeye satabilir mi?

Gayrimenkulünüzü zor durumda kalmadıkça satmamanızı ve bu projeden yararlanmanızı önermekteyiz. Ancak ihtiyaç nedeniyle satmak durumunda kalırsanız Belediyemiz Mayıs ayından sonra  gayrimenkulünüzü  piyasa rayiç bedelleri üzerinden fiyatlandırarak satın alabilir.

Uzlaşma sağlanıp sözleşme imzalandığında tapumuzu Belediyeye devredecek miyiz?

Uzlaşma sağlanıp hak sahibiyle sözleşme imzalanması ile birlikte tapular Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına devredilir.

Tahliye süreci ne zaman başlayacak?

Tahliye süreci uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasından itibaren başlayacaktır. 1. Etap için ilk tahliyeler 2015 yılının sonuna doğru öngörülmektedir. Yapının son tahliye ve yıkım tarihi en az iki ay öncesinden malike ve kiracıya bildirilecektir.

İnşaatlara ne zaman başlanacak?

Yapılar tahliye edilip yıkımı tamamlandıktan sonra inşaatlara başlanacaktır.

Yeni proje sadece işyerleri veya bürolardan mı oluşacak ?

Sahabiye kentsel dönüşüm projesi karma proje sisteminde yapılacak olup işyeri, büro ve konutlardan oluşacaktır.  Hak sahiplerinden gelecek taleplere göre projede işyeri, büro veya konutların sayısı belirlenecektir.

Projede kaç adet ve  kaç katlı bina yer alacak ? 

Kentsel tasarım ve mimari proje çalışmaları tamamlandığında proje bilgileri netleşecek olup proje ekibi tarafından hak sahipleri ve kamuoyu detaylı olarak bilgilendirilecektir.