Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 6 hektarlık alan, 6306 sayılı kanun kapsamında 27.12.2016 tarih ve 2016/9706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiş olup 13.01.2017 tarih ve 29947 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan tüm araştırmalara rağmen parsel sahiplerine ulaşılamamıştır. Aşağıda isimleri yazılı parsel sahipleri, bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmediğiniz ya da görüşmelerde uzlaşmaya varılamaması durumunda, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde-15/A Açık Artırma Usulü İle Satış başlıklı işlemlerin yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Facebook'ta Paylaş